cn_S | cn_T | de | en_UK | en_US | es | jp | nl | pt | ru

ProofPlus
WelcomeAuthoringAssemblyReviewTranslationTypesettingPublishingWorkflowComplianceStandards365/24/7

Een Web oplossing, met
vele mogelijkheden, voor gestructureerde documenten, zoals het schrijven, beheren, recenseren, reviseren, controleren, accorderen, vertalen, typezetten and publiceren.
ProofPlus® integreert veel kosten besparende mogelijkheden.

   
 
  • Het totale beheer van enkelvoudige documenten (of documenten sets) kan toegewezen worden aan een beheerder of manager. Deze beheert de samenstelling van het team, de distributielijsten, recensie cycli en de planning. De documentmanagers hebben online toegang tot elk onderdeel van het publicatie proces.
  • Wijzigingen die ôGlobaalö gelden, behoeven slechts eenmaal te worden gemaakt, omdat alle documenten en bouwblokken in een bibliotheek zijn opgeslagen. Hierbij voorkomt men veelvuldige wijzigingen en reduceert de foutenkans.
  • Externe gegevensstromen worden automatisch ontvangen en opgeslagen.
  • ProofPlus® bewaakt de planning van het onderhanden zijnde werk, en waarschuwt de documentmanagers, via het web of met een email, voor mogelijke vertraging.
  • Wanneer er overleg gewenst is kan een medewerker een indicatie zetten bij een documentenset, een document, een hoofdstuk of een bouwblok. De kwestie kan ook toegewezen worden een speciale medewerker om op te lossen. Zodra een indicatie is gezet wordt de voortgang gevolgd en gerapporteerd en iedereen wordt op de hoogte gehouden van de openstaande kwestie(s). De indicatie voorkomt ook dat het document gepubliceerd wordt voordat de kwestie is opgelost.
  • Het systeem wordt door de klant geactiveerd en beheerd. Een derde partij komt nooit aan de tekst. Proefafdrukken kunnen onmiddellijk gemaakt worden.
  • Wanneer documenten gegevens of teksten bevatten die door toeleveranciers geleverd zijn, kunnen zij “eigenaar” worden van dat deel, waardoor ongeautoriseerde wijzigingen worden voorkomen.